Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

70leté proroctví z roku 1944. Země bude zaplavená mimořádně rychlými vlnami kosmické elektřiny

By  říj 19, 2019

Peter Konstantinov Deunov, známy ako Beins Douno, sa narodil v roku 1886 v Bulharsku, a zomrel v roku 1944. Niekoľko dní pred jeho smrťou sa mu dostalo v tranze proroctvo.

Loading...

To presne zapadá do dnešnej doby, keď ide o zmenu nášho vedomia, zmeny na našej planéte a dobu zlatého veku. Douno bol si už vtedy o tom vedomý a učil o prechode do veku Vodnára na základe astrólogie.

V priebehu času, vedomie ľudí bolo dlhú dobu v tme. Táto fáza ktorú Hinduisti nazývajú Kali Yuga sa kloní ku koncu. Nachádzame sa dnes na hranici dvoch epoch, Kali Yugy ktorá končí a začínajúcej Novej éry. Postupne sa ukazuje už zlepšenie v myšlienkach, pocitoch a konaní ľudí, avšak, čoskoro všetci budú zasiahnutý Božím ohňom, ktorý ich očistí a pripraví s ohľadom na Nový vek. Týmto spôsobom ľudstvo dosiahne vyššiu úroveň vedomia, ktoré je nevyhnutné pre vstup do Nového života. To je to čo je mienené Vzostupom.

Niekoľko desaťročí prejde, kým príde Oheň, ktorý pretransformuje svet na novú morálku. Táto obrovská vlna príde z vesmíru a zaplaví celú zem. Všetci tí, ktorí budú odporovať budú vzatí a prevezení inam.

Aj keď nie všetci obyvatelia tejto planéty, nájdu seba v rovnakej fáze vývoja, novú vlnu bude cítiť každý z nás. A táto transformácia sa nedotkne len Zeme ale zahrnie celý kozmos. Najlepšia a jediná vec, čo človek môže teraz urobiť, je obrátiť sa k Bohu, zlepšiť seba vedome na navýšenie vibračnej úrovne, tak aby našiel seba v harmónii s mocnou vlnou do ktorej sa čoskoro ponorí. Oheň o ktorom hovorím, ktorý bude sprevádzať nové podmienky na našej planéte, bude omladzovať, očisťovať a rekonštruovať všetko. Hmota bude prečistená, vaše srdcia budú oslobodené od úzkosti, trápenia a neistoty, a budú žiariť. Všetko bude zdokonalené, povýšené, negatívne myšlienky, pocity a činy, budú strávené a zničené.

Váš súčasný život je otroctvo, ťažké väzenie. Pochopte vašu situáciu a osloboďte sa od nej. Hovorím vám: Opustite väzenie! Aký žiaľ pozerať sa na toľko nepochopenia a toľko utrpenia. Na toľko neschopnosti pochopiť, kde spočíva skutočné šťastie. Všetko čo je teraz okolo vás sa zrúti a zmizne čoskoro. Nič nezostane z tejto civilizácie ani jej zvrátenosti. Celá zem bude otrasená a nezostane žiadnej stopy po falošnej kultúre, ktorá obmedzuje ľudí pod jarmom nevedomosti. Zemetrasenia sú nielen mechanické javy. Ich cieľom je tiež prebudiť myseľ ľudí a vnímavosť srdca, takže sa môžu oslobodiť z ich chýb a pochabosti. Mali by pochopiť, že nie sú jediní vo vesmíre.

Naša slnečná sústava prechádza oblasťou vo vesmíre, kde zničené súhvezdie zanechalo svoju značku, jeho prach. Prekročenie tohto kontaminovaného priestoru je príčinou mnohých otravy nielen pre nás ľudí na planéte Zem, ale aj pre obyvateľov iných planét a galaxií. Iba hviezdy nie sú ovplyvnené vplyvom tohto nehostinného prostredia. Táto oblasť sa nazýva trinásty zóna, niektorí ju volajú Zóna protikladov. Naša planéta bola uzavretá po tisíce rokov v tomto regióne. Ale teraz sa blížime k výstupu z priestoru tejto temnoty a sme v bode dosiahnutia do viac duchovnej oblasti, kde žijú viac vyvinuté bytosti.

Zem teraz nasleduje vzostupný pohyb a každý by sa mal snažiť harmonizovať seba, aby bol v súlade s prúdmi tohto vzostupu. Tí, ktorí sa odmietajú ponoriť sa do tohto smeru prúdu, stratia výhodu dobrých podmienok, ktoré sú im ponúkané na vývoj do budúcnosti. Oni zostanú pozadu v evolúcii a musia čakať desiatky miliónov rokov na príchod novej zostupnej vlny. Zem, slnečná sústava, vesmír – všetko sa vkladá na nový smer na popud Lásky. Väčšina z vás stále ešte považuje lásku za smiešnu silu. Avšak, v skutočnosti je to najväčšia zo všetkých síl! Peniaze a moc naďalej budú ctené, ako bude priebeh nášho života od nich závisieť. V budúcnosti, ale všetko bude ponorené do Lásky a všetci jej budú slúžiť. Skrze utrpenie a ťažkosti vedomie ľudí sa prebudí.

Hrozné proroctvo proroka Daniela, napísané v Biblii, ktoré sa vzťahuje k tomuto obdobiu, ktoré sa začína otvárať. Budú povodne, hurikány, gigantické požiare a zemetrasenia ktoré zmetú všetko. Neuveriteľne veľa krvi potečie. Budú revolúcie; strašné výbuchy bude možno počuť na mnohých miestach na Zemi. Tam, kde je zem, bude voda, a tam, kde je voda, bude zem. Boh je Láska. Avšak, tu sa jedná o potrestanie, odpoveď prírody na zločiny, ktoré sa dopustilo ľudstvo po dlhú dobu na Matke Zemi. Po všetkom tom utrpení, tí ktorí budú zachránení, elita, spozná Zlatý vek, harmóniu a nekonečnú krásu. Takže zachovajte si mier a vašu vieru, keď doba utrpenia a hrôzy príde, lebo je napísané, že ani jeden vlas nespadne z hlavy spravodlivých. Nenechajte sa odradiť, jednoducho nasledujte vašu cestu k osobnej dokonalosti.

Neviete si predstaviť, čo na vás čaká za úžasnú budúcnosť. Nová zem čoskoro uvidí deň. Za niekoľko desiatok rokov bude práca menej prísna. Každý, bude mať čas zasvätiť viac času na duchovné, intelektuálne a umelecké činnosti. Vzťah medzi mužom a ženou bude charakterizovaný harmóniou; každý bude mať možnosť žiť podľa jeho túžob. Párové vzťahy budú založené na vzájomnom rešpekte a úcte. Ľudia budú môcť cestovať vo vesmíre a prelomia medzigalaktický priestor. Budú študovať, ako vesmír funguje a veľmi rýchlo spoznajú Božie Slovo a splynú s Hlavou vesmíru.

Nová éra je o šiestej rase. Vaše predurčenie je pripraviť sa pre ňu, aby ste ju privítali a žili ju. Šiesta rasa je založená na myšlienke Bratstva. Už nebude viac žiadny konflikt v osobnom záujme. Jednoduchou túžbou každého jedného bude snaha podriadiť seba Zákonu Lásky. Šiesta rasa bude tá o Láske. Pre ňu bude vytvorený nový kontinent. Ten vzíde z Pacifiku, tak, že Najvyšší môže konečne ustanoviť Svoje miesto na tejto planéte.

Zakladateľov tejto novej civilizácie - volám ich Bratia ľudstva alebo Deti Lásky. Oni budú neotrasiteľne pre dobro a budú reprezentovať nový typ človeka. Ľudstvo vytvorí rodinu, ako veľké telo a každý človek bude reprezentovať orgán v tomto tele. V novej rase sa láska bude manifestovať dokonalým spôsobom, dnešný človek má o tom len vágnu predstavu.

Zem zostane miestom zápasu a úsilia, ale sily temnôt budú ustupovať a zem sa od nich oslobodí. Ľudia vidiac, že nie je iná cesta, zasnúbia sa na cestu Nového Života, ktorá vedie k spáse. Niektorí vo svojej nezmyselnej pýche budú do konca dúfať, že budú pokračovať život ktorý Božský poriadok odsudzuje, ale každý z nich nakoniec pochopí, že smer ktorým ide svet nepatrí im. Nová kultúra uvidí svetlo dňa, bude stavať na troch zásadách: povýšenie ženy, povýšenie pre miernosť a pokoru a dodržiavanie a ochrany ľudských práv.

Svetlo, dobro a spravodlivosť zvíťazí, je to len otázka času. Náboženstvá mali by byť očistené. Každé obsahuje časti učenia Majstrov Svetla, ale oni boli zatemnené neustávajúcimi dodatkami ľudských odchyliek. Všetci veriaci sa dohodnú na jednom princípe a to umiestnením lásky za základ všetkej viery, akákoľvek by mala byť. Spoločným základom všetkých systémov viery bude láska a bratstvo! Zem bude čoskoro zaplavená mimoriadnymi vlnami Kozmickej elektriny. Za niekoľko desiatok rokov od teraz, zlý ľudia a tí ktorí vedú iných z cesty, nebudú schopný podporiť svoju silu. Oni budú absorbovaní Kozmickým Ohňom a zlé v nich bude zničené. Potom budú ľutovať, lebo je napísané, že každé telo bude velebiť Boha.

Naša Matka Zem sa zbaví všetkých tých, ktorí nebudú prijímať Nový Život. Odhodí ich preč ako škodlivé ovocie. Čoskoro sa nebudú schopní reinkarnovať na tejto planéte, zločinci vrátane. Zostanú len tí, ktorí vlastnia vo vnútri lásku. Nie je žiadne miesto na zemi, ktoré by nebolo znečistené zvieracou alebo ľudskou krvou. Preto sa musí zem najskôr prečistiť. To je dôvod, prečo niektoré kontinenty sa budú musieť ponoriť a ďalšie sa budú objavovať. Ľudia nebudú tušiť aké nebezpečenstvo im hrozí. Mnohí si budú aj naďalej plniť ciele, ktoré sú odsúdené na neúspech a budú aj naďalej myslieť len na potešenie. V kontraste, tí ľudia zo šiestej rasy budú si vedomý dôstojnosti ich úlohy a budú plný rešpektu každého slobody. Budú jesť výhradne produkty rastlinnej ríše. Ich myšlienky budú mať silu cirkulovať voľne ako vzduch a svetlo dnešných dní.

Slová Ak sa znova nenarodíte aplikované pre šiestu rasu. Čítajte v kapitole 60 Izaiáš o príchode šiestej rasy, Rasy Lásky. Po súžení, ľudia prestanú hrešiť a znova nájdu cestu cnosti. Klíma našej planéty bude všade mierne, nebudú existovať žiadne brutálne rozdiely. Vzduch bude čistý znovu, dokonca aj voda. Parazity zmiznú. Ľudia sa budú môcť spomenúť na svoje minulé inkarnácie, a budú citiť radosť, že sú konečne oslobodení od predchádzajúcich podmienok.

Rovnako ako sa zbavuje vinič od parazitov a mŕtvych výhonkov, tak konajú vyvinuté bytosti na príprave človeka na službu Bohu Lásky. Dajú im dobré podmienky k rastu a na vývoj seba, a pre tých ktorí chcú ich počúvať, hovoria: Nebojte sa! Ešte trochu viac času a všetko bude v poriadku. Ste na dobrej ceste. Môže ten kto je ochotný študovať novú kultúru, vedome pracovať a pripravovať sa.

Vďaka myšlienke Bratstva, zem sa stane požehnanou planétou a to nebude čakať. Avšak, až sa to stane, mnoho utrpenia bude zasielané k prebudeniu vedomia. Po tisíce rokov nahromadené hriechy musia byť splatené. Rozpálené vlny vyžarované z Najvyššieho budú prispievať k likvidácii karmy ľudí. Toto oslobodenie nemožno odkladať. Ľudstvo sa musí pripraviť na veľké skúšky ktoré sú neuniknutiteľné a privádzajú ku koncu egoizmus.

Pod zemou je pripravené niečo mimoriadne. Revolúciu, ktorá je grandiózna a kompletne nepochopiteľná bude čoskoro vidieť v prírode. Boh rozhodol prešatiť Zem, a On to urobí! Je to koniec epochy; nový poriadok nahradí staré, poriadok, kde Láska bude vládnuť na Zemi.

Zdroj: [1][2]

Loading...

Zdroj: 1

loading...

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.