Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Takhle vypadá migrace na ruský způsob. Porovnejte s Evropou...

By  dub 25, 2017

Když porovnávám, co jsme se dozvěděli o prvé události v německém tisku za uplynulých pět měsíců, s rozsahem informací, opatření a různých pohledů na problematiku terorismu v ruských novinách po dvou týdnech, nemohu se ubránit dojmu, že ruské úřady a novináři své občany informují přinejmenším rychleji a otevřeněji.

Bezprostředně po teroristickém útoku v Petrohradě publikovaly ruské tajné služby znepokojivou statistiku, která upozornila na to, že v roce 2016 stoupl počet trestných činů spadajících pod příslušné paragrafy trestního zákoníku ve srovnání s lety 2007 – 12 více než třikrát a na méně než polovinu se naopak snížila schopnost příslušných orgánů terorismu předcházet. Nástup nového pokolení teroristů daly naprosto jednoznačně do souvislosti s pracovní migrací z území bývalých sovětských středoasijských republik, především z Ferganské kotliny, tedy z Kyrgystánu a Uzbekistánu. Ruské oběti nejsou plnohodnotné se západními

Další vyšetřování tuto tezi plně potvrdilo. Islamisté ze Střední Asie totiž tvoří nezanedbatelnou část bojovníků tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku a objevili se také mezi pracovními migranty na území Ruské federace. Na tato zjištění následně reagovalo ministerstvo vnitra, které má pod sebou migrační agendu a zveřejnilo příslušná data a pohovořilo i o stávající praxi. Obojí je velice poučné pro srovnání s poměry panujícími v EU.

Za loňský rok přišlo do Ruské federace 3, 8 milionu pracovních migrantů, většinou ze Střední Asie. Na základě nedávno uzavřených mezivládních dohod se celá administrativa s tím spojená bude odehrávat na území domovských států, zatím je každý legální pracovní migrant evidován až na místě, všem jsou odebírány otisky prstů. Velká pozornost je věnována zdravotnímu stavu zájemců o práci, existuje přesný seznam onemocnění, která znemožňují zaměstnání na území RF. Testuje se i znalost ruského jazyka, jako předpokladu získání pracovního povolení.

Systém samozřejmě ještě není plně funkční a trpí mnoha neduhy, zejména obcházením přísných předpisů, ať již z lajdáckosti či (častěji) za úplatu. Až doposud se kriminalitou migrantů nikdo příliš nezabýval, protože byla nízká. Možná i v důsledku drastických předpisů, které se na ně vztahovaly. Ukončení pracovního povolení s následným vyhostěním a zákazem vstupu do země šlo udělit i za dopravní přestupek. Jen za loňský rok ruské úřady ukončily pobyt a deportovaly přes 55000 cizinců. Na druhé straně patří Ruská federace k zemím, které bez větších problémů přiznávají své občanství – za rok 2016 šlo o více než 270 000 lidí, převážně z bývalých sovětských republik.

Přes všechny výše uvedené výhrady si myslím, že přístup úřadů RF k migraci je racionálnější a odpovědnější ke svým vlastním občanům, nežli ten unijní. Proto ruské úřady mohou o problematice terorismu a jeho příčinách mluvit otevřeně.

Zdroj: 1

Loading...

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.