Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lajkit.cz

Běžný občan píše šokující varování celému světu...

By  dub 25, 2017

Tuto zprávu jsem obdržel od čtenáře s žádostí o zveřejnění jejího obsahu lidem. Možná se budete chtít zapojit a využít tuto zprávu jako předlohu pro zasílání vlastních dopisů příslušným osobám v místě, kde žijete. Tato data vám poskytujeme proto, že jsme si osobně vědomi lidí, kteří byli těmito zbraněmi zneužiti a zavražděni. Tato zpráva poskytuje PRAVDIVÁ FAKTA.

Vážený pane/paní

Prosím přečtěte si následující upozornění pečlivě, jelikož vyžaduje vaší odezvu a může mít v budoucnu právní důsledky pro vás i vaši kancelář.

Píši, abych vás informoval o rozsáhlém porušování lidských práv a systematickém fyzickém napadání civilní populace ve všech zemích světa s využitím moderních elektromagnetických zbraní a neuro-zbraní, často také v kombinaci s implantáty zavedenými bez jakéhokoliv souhlasu a skrytými nanotechnologiemi.

To, co činí tyto zbraně obzvláště nebezpečnými a ničivými pro společnost je fakt, že fungují skrytě. S využitím faktu, že elektromagnetické vlny se šíří bez toho, aniž by je lidé viděli, a mohou procházet zdmi, lze tyto zbraně využít ke zničení lidského života a umožnit pachateli zcela nepozorovaný únik.

To, že jsou tyto zločiny prováděny systematicky a tajně, a že po celém světě jsou si nápadně podobné, naznačuje, že se jedná o globální program řízený mezinárodním vojensko-zpravodajským komplexem páchajícím na části populace předem promyšlené mrzačení, mučení, systematické podmaňování a tichou genocidu.

Píši proto, abych formálně požádal o plnění vašich zákonných povinností vyšetřovat zločiny proti lidskosti, ochraňovat civilní obyvatelstvo od terorismu, sdělovat záležitosti státního zájmu vládě a prosazovat lidská práva, jinak tuto zprávu předáte příslušným úřadům a vy sám budete jednat v rámci svých možností tak, abyste se ujistil, že všechny případy obětí jsou vyšetřeny a že tato rozsáhlá kriminální činnost bude ve vaší zemi do 1. června 2017 ukončena.

Opatření, která přijmete v reakci na toto sdělení, by se měla uskutečnit v následujících měsících a pokud se ukáže, že jste se rozhodl toto upozornění ignorovat a tak i vaši povinnost tuto kriminální činnost zastavit a podpořit oběti, můžete být obviněn například za oficiální zneužití pravomoci, zneužití úřadu, zanedbání povinnosti, spiknutí, napomáhání a podněcování zločinů proti lidskosti, velezradu či jiný ekvivalent právního systému odpovídající případům tohoto druhu. Pokud tomu tak bude, budete vyzván k odpovědnosti, předvolán před soud či tribunál a obviněn za zločiny proti lidskosti.

K útokům na oběti dochází prostřednictvím řízených mobilních jednotek elektromagnetických zbraní, ale stejně tak i prostřednictvím telekomunikační infrastruktury jako jsou mobilní věže a satelitní systémy. Toto je integrovaný systém zbraní, který byl tajně vybudován po celém světě. Nyní je na celé planetě plně funkční a ničí životy nevinných obětí po milionech a skrytě rozvrací národy. Jednotlivé oběti jsou pronásledovány a trýzněny vnitrostátními dohlížecími systémy, neustále v obklíčení pachatelů a systematicky mrzačeni elektromagnetickými a ultrazvukovými zbraněmi jak na veřejnosti, tak i ve svých domovech.

Tyto útoky využívají skutečnosti, že paprsky z elektromagnetických zbraní jsou tiché, neviditelné a mohou procházet zdmi budov tak, že oběti mohou být napadány kdekoliv, aniž by to zanechalo stopu vedoucí k pachateli. Tímto způsobem jsou oběti efektivně umístěny do individuálních koncentračních táborů, které kolem nich zhotovují zpravodajské služby, zkorumpovaní členové právního aparátu a jejich síť kriminálních spolupracovníků.

Tato operace je doprovázena cílenými pomlouvačnými kampaněmi, infiltrací a dohledem nad každým aspektem života oběti, jeho blízkými, rodinou, pracovním místem a obzvláště jeho lékařskou péčí. Pachatelé vstupují tajně do domova oběti, poškozují majetek, sabotují počítačové vybavení přímo či na dálku, tráví jídlo a vedou ničivé kampaně, které vedou k psychologickému rozpadu oběti. Následně jsou oběti eventuálně dohnány k sebevraždě nebo zavražděny.

Elektromagnetické a neuro zbraně mají schopnosti, které překračují cokoliv, co svět v oblasti technologií v minulosti zaznamenal. Díky jejich schopnosti napadat a manipulovat biologické procesy, vnitřní orgány a lidský nervový systém spolu s neurologickýmu procesy, jsou tato zařízení těmi nejnebezpečnějšími zbraněmi, které lidstvo do dnešního dne vyrobilo.

Dopad na lidský druh je devastující vzhledem k tomu, jak mohou zbraně stimulovat rozvoj nejrůznějších nemocí, způsobovat bolest a poškození orgánů a mozku, mrtvice, infarkty a smrt. Nejčastější formou následků je poškození DNA a rozvoj nádorových onemocnění a případně i rakoviny. Poškození DNA v reprodukčních buňkách, vejcích, u žen mění mitochondriální DNA a tím poškozuje celé budoucí generace. Operace těchto zbrojních systémů jsou proto hrozbou pro budoucnost samotného lidstva.

Další zákeřný aspekt těchto zbraní spočívá v tom, že mohou být použity k oslabení, změně a kontrole lidských tělesných funkcí, pohybu, chování a dokonce i myšlenkových procesů, aniž by si toho oběť všimla. To může být použito k potlačování funkčnosti všech stránek lidského úsilí v oblasti osobních vztahů, obchodu, demokracie a bezpečnostní infrastruktury národu.

Mobilně řízené zbraně se vyrábějí ve všech velikostech a mají různé schopnosti. Jsou ukryté pachateli v sousedních nemovitostech, autech, dronech, letadlech a dokonce jsou součástí národní infrastruktury. Agenti dohlížitelských sítí přenášejí zbraně v taškách a batozích. Tento skrytý systém zbraní je plně integrovaný a centrálně řízený. Oběti, které odletěly do cizích zemí objevily, že jejich protokol o útoku cestuje s nimi a dále jej převezme a pokračuje v něm lokální systém dohlížitelských a donucovacích orgánů příslušné země.

Z toho, co bylo možné odvodit z odtajněných dokumentů je zřejmé, že se tato síť útočných týmů řídí protokolem používaným pro eskader smrti řízený velkými zpravodajskými agenturami například ve Vietnamu a státy Jižní Ameriky. Pro národní bezpečnost je nesmírně důležité tento terorismus zastavit a stejně tak zastavit i financování systémů, které umožňují jeho šíření.

Samotná technologie těchto zbraní byla z velké části klasifikována velmi dlouho. Nicméně, existuje nespočet veřejně znýmých případů z celého světa, kdy byly zbraně používány na jednotlivce léta s cílem zastrašit, ublížit, zmrzačit nebo zavraždit. Ze svědectví těchto obětí, z nichž mnohé sdíleli svůj případ online na blozích a přes sociální média, z veřejně známých patentů a odtajněných dokumentů se dozvídáme o devastujícím účinku těchto zbraní a o ohromném rozsahu zločinů tohoto druhu, které jsou páchány po celém světě.

Prosím pomozte nám zastavit tento globální tichý Holocaust.

S úctou

cílový jedinec a člen celosvětové kampaně proti elektromagnetickému násilí, zneužívání a experimentování.

Zdroj: 1

Loading...

Loading...

Webový portál Lajkit.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.